ททท ปรับรายละเอียดเฟส 3 โครงการเราเที่ยวด้วยกัน

เราเที่ยวด้วยกัน

การลงทะเบียนสำหรับระยะที่ 3 ของการรณรงค์การท่องเที่ยว เราเที่ยวด้วยกัน ของรัฐบาลจะเริ่มขึ้นในเดือนหน้า หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการรณรงค์เป็นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 คณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติการเปลี่ยนแปลงการรณรงค์ทัวร์ท่องเที่ยวไทย

โฆษกรัฐบาล ดร.ธนกร วังบุญคงชนะ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติข้อเสนอการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้ปรับรายละเอียดระยะที่ 3 ของการรณรงค์ เราเที่ยวด้วยกัน และ Tour Travel Thai กรอบเวลาสำหรับทั้งสองการรณรงค์ได้ขยายออกไปถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 และประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ของตนได้ไม่เกินวันที่ 31 มกราคมปีหน้า ททท. จะดำเนินการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งเดือน

มีการเปลี่ยนแปลง 2 รายการในการรณรงค์ Tour Travel Thai อนุญาตให้เดินทางระหว่างจังหวัดได้ทุกวัน ประการที่สอง จำนวนแผนการเดินทางจากแต่ละหน่วยงานเพิ่มขึ้นจาก 15 เป็น 30 และ ททท. ได้จัดตั้งแพลตฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับพวกเขา

สำหรับเฟส 3 ของโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม  2564 ประชาชนจะได้ใช้สิทธิพิเศษของการรณรงค์ในเดือนหน้า

ในระยะที่ 3 ของการรณรงค์ รัฐบาลจะอุดหนุนค่าใช้จ่ายโรงแรมร้อยละ 40 หรือสูงถึง 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน ผู้ที่มีคุณสมบัติจะได้รับคูปองอาหารสูงสุด 600 บาทต่อวัน ส่วนการเดินทางทางอากาศ รัฐบาลจะคืนเงินให้ร้อยละ 40 ของราคาตั๋ว หรือสูงสุด 2,000 บาท หรือ 3,000 บาท ตามเงื่อนไขที่แต่ละจังหวัดกำหนด

ส่วนการรณรงค์ทัวร์ไทย รัฐบาลจะสมทบเงิน 40 เปอร์เซ็นต์ของราคาแพ็คเกจทัวร์ หรือสูงสุด 5,000 บาทต่อคน

โฆษกรัฐบาลกล่าวว่าสถานการณ์ COVID-19 กำลังดีขึ้น การเปลี่ยนแปลงทั้งสองการรณรงค์จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ